KONSTHALLEN

Bergkvara konsthall ligger i det renoverade kolskjulet vid Kulturmagasinet i Bergkvara hamn. Skeppsredargården är en välbevarad kulturmiljö från 1800-talet.

Foto: Rolf Magnusson, Jan Olsson

KONSTHALLEN
KONSTHALLEN
KONSTHALLEN
KONSTHALLEN
KONSTHALLEN
KONSTHALLEN
KONSTHALLEN