BLI MEDLEM!

Främja konstlivet i Torsås kommun med omnejd. Ge stora och små chansen att uppleva spännande utställningar. Samtidigt har du chans att vinna god konst i det årliga konstlotteriet. Medlemsavgifterna går oavkortat till konstinköp som lottas ut.
Medlemsavgift: 120:-/år (vuxen) och 60:-/år (barn upp till 18 år)
Bankgiro: 755-7606
Glöm inte att uppge namn, adress och ev. e-postadress.