5 juli–6 augusti
Bengt Jahnsson-Wennberg, måleri
Bergkvara konsthall
Öppet: tis–sön kl 13.00–16.00, även tis 11/7, 18/7, 1/8 kl 16.00–19.30
Vernissage ons 5 juli kl 18.00–20.00,
kl 18.30 samtal med konstnären

En mindre utställning visas på Torsås bibliotek under juli månad.

Från den 5 juli startar sommarens utställning med Bengt Jahnsson-Wennberg. BJ-W har under många somrar varit lärare på Kulturmagasinet i Bergkvara. Så här skriver Internet-magasinet ”Konsten” om BJ-W: ”Deras (målningarnas) vardagliga prägel skall inte underskattas. Men bakom de lätt igenkännbara situationerna döljer sig ett perspektiv med öppningar mot den mänskliga existensen i hela dess omfattning. Det prosaiskt alldagliga breder ut sig i skuggorna från poetiska höjder, intill höghuslängorna hukar den anspråkslösa träkåken.

Bengt Jahnsson-Wennbergs måleri rör sig i långsamma cirklar kring en sfär som är hämtad från hans egen privata verklighet. Hus, natur, föremål och människor rekvireras från konstnärens närområde men helheten fogas samman oberoende av tid och rum. Nu och då blir jämbördiga kontrahenter. Det är en form av psykorealism som Jahnsson-Wennberg framgångsrikt odlar, där det personliga och det allmängiltiga är två sidor av samma mynt.”…

”Synvillorna leder oss i drömmens och fantasins värld. Men det är, som sagt, igenkännandet som i första hand är nyckeln till förståelsen av Bengt Jahnsson-Wennbergs konstnärskap. Konstnären är också verksam som författare med en stil som i mångt och mycket söker utvinna universella insikter ur det som är så vanligt att vi knappt lägger märke till det. Hans språk och hans penselföring tycks emanera från samma känslighet inför allt det som påverkar våra liv utan att vi egentligen anar varför. En stillsam humor är aldrig långt borta, eller kanske ett allvar som vågar sätta sig självt på spel. Bengt Jahnsson-Wennberg fortsätter att utveckla ett konstnärskap som letar efter de stjärnor som speglar sig i en glasskärva.”
© Anders Olofsson, Redaktör för Konsten